ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1)

พิมพ์
Banners
ฮิต: 201

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายในเขตเทศบาลฯ ทราบถึงอัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ และสามารถเริ่มชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในเดือนสิงหาคม 2563
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่(บัญชีกำหนดราคาประมาณทุนทรัพย์ที่ดินฯ หมวด)

line add background white

 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
 1 หมวดอักษร ข ค ฆ ง ฉ
 2 หมวดบริษัท ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคม
 3 หมวดอักษร ก
 4 หมวดอักษร จ
 5 หมวดอักษร ช ซ ฌ ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ย ล ฤ
 6 หมวดอักษร ณ ร
 7 หมวดอักษร ท อ ฮ
 8 หมวดอักษร ธ น บ ภ ม
 9 หมวดอักษร ป ผ ฝ พ ฟ
10 หมวดอักษร ว ศ ษ ห
11 หมวดอักษร ส รหัส 000-726
12 หมวดอักษร ส รหัส 727-999