thzh-CNen
A- A A+

ทน.สฎ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายหน้ากากผ้าพระภิกษุสงฆ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายหน้ากากผ้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ชิ้น และวัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ชิ้น มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรม พร้อมด้วยนางอุราสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักพระพุทธศาสนา และจิตอาสาพระราชทานรวมจำนวน 800 ชิ้น มอบให้กับทางวัด เพื่อเป็นการป้องและการบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาและสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)