thzh-CNen
A- A A+

ประชุมชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ไร้โควิด-19 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ไร้โควิด-19 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน โดยให้ชุมชนตามกิจกรรม ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ชุมชน โดยมีนายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธาณสุข เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)