thzh-CNen
A- A A+

ประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

เพื่อติดตามและหารือมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)