thzh-CNen
A- A A+

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมการผลิตหน้ากาก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยผ้า และนางอรณัส ยวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมป้องกัน)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 30 คน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาร่วมกิจกรรมการผลิตทำหน้ากากอนามัยจากผ้าในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือฟรี!!!ตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มีนาคม 2563 (เว้นเสาร์-อาทิตย์) ลงทะเบียนเวลา 16.00 น. เริ่มทำ 17.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)