thzh-CNen
A- A A+

ทน.สฎ.เร่งจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อส่งมอบให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เร่งจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์ เขต 8 สุราษฎร์ธานี จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงหน้าบ้าน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)