thzh-CNen
A- A A+

ประชุมวางแผนการป้องกันโรคโควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมรับมือไวรัสโควิด-19

เพื่อหารือวางแผนการป้องกันโรคโควิด-19 ระบาด และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ วัด มัสยิด ตลาดและสถานที่ของจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)