thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ณ บริเวณถนนปากน้ำ (ตั้งแต่แยกป่าไม้ถึงสะพานสะบ้าย้อย) และถนนศรีวิชัย)

สำนักการคลัง