thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ภาคเรียนที่1/2563)

สำนักการคลัง