ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 19

ไฟล์