thzh-CNen

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักการคลัง