thzh-CNen

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างยามรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง