thzh-CNen

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง