thzh-CNen
A- A A+

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

สำนักการคลัง