thzh-CNen
A- A A+

ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรคตีนตะขาบ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 140 แรงม้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

สำนักการคลัง