thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง