thzh-CNen
A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษมซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง