thzh-CNen
A- A A+

กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว“ตลาดน้ำบ้านดอน”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว“ตลาดน้ำบ้านดอน” ถนน หน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Kick Off

โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ณ ตลาดน้ำบ้านดอน
ซึ่งนอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีกำหนดเปิดตัวงาน (Kick off)พร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม ถึง ช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้น ให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)