thzh-CNen
A- A A+

พิธียกเสาเอก “มณฑปพ่อท่านเจ้าวัด” วัดกลางเก่า

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธียกเสาเอก “มณฑปพ่อท่านเจ้าวัด”

เพื่อประดิษฐานพระพุทธโพธิรังสี และตาทวดผ้าขาว ทั้งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดกลาง (เก่า) อ.เมือง ฯ จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนายพงศกร อึ่งทอง

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)