ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 167

ไฟล์