thzh-CNen
A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง