ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 88

ไฟล์