ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ (พันธ์ุไม้พลาสติกชนิดต่างๆหลายหลากรูปแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 80

ไฟล์