thzh-CNen
A- A A+

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักการคลัง