ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเต็นท์ ขนาด 5x10 เมตร ความสูงของเสา 2.50 เมตร เป็นหลังคาโค้งหน้าจั่ว 1.5 เมตร จำนวน 30 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 101

ไฟล์