พิธีเปิดศาลเจ้าอู่ตี้แป๊ะกงสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.29 น. ณ ศาลเจ้าแป๊ะกง นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดศาลเจ้าอู่ตี้แป๊ะกงสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เพื่อแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศาลเจ้าอู่ตี้แป๊ะกงสุราษฎร์ธานีตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างศาลเจ้าแป๊ะกงสุราษฎร์ธานีหลังใหม่ ซึ่งมีประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมศาลเจ้าอู่ตี้แป๊ะกงสุราษฎร์ธานี ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail