ฉลองครบรอบ 10 ปี ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 633 ครั้ง

ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ครบรอบ 10 ปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมสื่อดิจิทัล ชมรมตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน/สมาคมส่งเสริมการค้า การลงทุน ไทย-จีน/ทรู/เอส เอฟ ซินิม่า/สโมสรฟุตบอล สุราษฎร์ ซิตี้ และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ฉลองครบรอบ 10 ปี

โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบของรางวัล และพบปะพี่น้องประชาชน ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายคูปอง 10 บาท ใช้แทนเงินสด 100 บาท การแสดงของกลุ่มไลน์แด๊นซ์ท่าปลาวาฬ และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย ทั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail