แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

ทน.สฎ.กิจกรรมปั่น Bike ไปบาง 2
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น Bike ไปบาง 2 เป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562 ตอกย้ำภาพลักษณ์ สุราษฎร์ธานี…วิถีแห่งสายน้ำ และเน้นย้ำภาคใต้ไม่ได้มีดีแต่ทะเล

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตอำเภอเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นที่รองด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการทำกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นเส้นทางการปั่นจากเกาะลำพูตำบลตลาดไปยังบ้านห้วยทรัพย์ตำบลลีเล็ด-มุ่งสู่วัดบุญบันเทิงตรงไป อบต.คลองน้อย-ศูนย์ฝึกลิงคลองน้อย-สะพานศรีสุราษฎร์ธานีและกลับมายังเกาะลำพู รวมเป็นระยะทาง 77 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้มีนักปั่นจากหลายพื้นที่ เช่น กทม. เพชรบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร และระนอน จำนวน 154 คน และนักปั่นจากสุราษฎร์ธานี จำนวน 153 คน รวมนักปั่นท่องเที่ยวทั้งหมด 307 คน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail