ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกฉลากกาชาด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการออกฉลากกาชาดงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง (บริเวณท่าปลาวาฬ) ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

เพื่อหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาด นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีออกฉลาก ซึ่งมีรางวัลที่ 1 เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน 50 ตารางวา เลขที่ออก 06534 , รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์ MG ZS 1.5 , รางวัลที่ 3 เป็นรถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 5 รางวัล , รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล , รางวัลที่ 5 โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล , รางวัลที่ 6 ตู้เย็น จำนวน 10 รางวัล , รางวัลที่ 7 เครื่องซักผ้า จำนวน 10 รางวัล , รางวัลที่ 8 ไมโครเวฟ จำนวน 10 รางวัล , รางวัลที่ 9 หม้ออบไฟฟ้า จำนวน 20 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว พัดลมสไลด์ 16 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail