ร่วมถ่ายทำ สปอต VTR ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike With The Blind” “Ride For Sharing”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทำ สปอต VTR ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike With The Blind” “Ride For Sharing”

การปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนสายตาปกติกับผู้บกพร่องทางการเห็น ณ สถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาทิ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลฯ สวนหลวง ร.๙ และสะพานศรีสุราษฎร์ เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลฯ และจะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 โดยทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย จะครบรอบ 80 ปี ในปี 2562 จะมีการจัดปั่นจักรยานขึ้นใน 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทำ สปอต VTR พร้อมนักปั่น
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐ์กุล และนางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail