มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ที่ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสหไทย การ์เด้น พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายประโยชน์ เพ็ญสุด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธี และมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน เพื่อจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก และเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป,สินค้าIG,สินค้าชุมชนOTOP,สินค้าจากสมาชิกBiz Ciub และสินค้าของดีของเด่นของจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า รวม 250 คูหา เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail