ประชุมวางแผนงานในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมวางแผนงานในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike With The Blind งานครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยจัดการปั่นขึ้นใน 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน และเส้นทางการแข่งขัน การรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความต้องการในการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อปพร.ตามเส้นทางที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยรถพยาบาล มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ชมรมปั่นจักรยานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail