เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

วันที่ 17 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์และงานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน”

โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถรวมกลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วย ของที่ระลึก นำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail