เปิดสวนสาธารณะบ่อโฉลก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดสวนสาธารณะบ่อโฉลก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อโฉลก

เป็นโครงการที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างพื้นที่สีเขียว ที่อยู่ใจกลางเมืองขนาดใหญ่รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับบ่อน้ำโบราณ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคลองท่าทองอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาให้สวนสาธารณะบ่อโฉลกเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และจุดพักรถ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทั้งในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ิพิธีเปิดสวนสาธารณะบ่อโฉลกมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะบ่อโฉลก

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail