เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่กับนายกเทศมนตรี

วันที่ 8 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

ชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ นำโดยนางสาวธัญวรัตน์ มณีวัฒน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน พร้อมคณะกรรมการ และผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน มอบจักรยานอวยพรปีใหม่ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนายกเทศมนตรีฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหารจะนำจักรยานไปส่งมอบต่อให้กับเด็กๆ ในวันเด็ก เสาร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail