ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด

วันที่ 17 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. ณ เวทีกลางท่าปลาวาฬ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาด นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต ซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP การแสดงมหรสพ แสง สี เสียง บนเวที และการออกร้านนาวากาชาด

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail