ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนแรกของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

วันที่ 19 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนแรกของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

ซึ่งมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนวันที่ 18-23 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน และในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. จะทำพิธีเคารพศพหลังจากเสร็จพิธีเคลื่อนสู่สุสานมุทิตานุสรณ์
**หมายเหตุ ทางครอบครัวขอความกรุณาท่านที่มาร่วมงานใส่ชุดสีสันปกติ (งดชุดขาว-ดำ)
*** สำหรับพวงหรีด ทางเจ้าภาพของด พวงหรีดดอกไม้ ขอเป็นสิ่งของที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail