มอบทุนการศึกษา โครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ”

วันที่ 10 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

เพื่อต้องการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนคนเก่ง นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทุนการศึกษามาให้สำหรับนักเรียน 4 ส่วน ได้แก่ทุนถาวร จำนวน 65,500 บาท กองทุนนักเรียนคนเก่ง จำนวน 50,000 บาท กองทุนกีฬา จำนวน 55,000 บาท ทุนรายปี 500,000 บาท ทั้งนี้ภายในพิธียังมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail