ประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล เป็นประธานการประชุม

ซึ่งมีวาระการประชุม การหมอบหมายหน้าที่ต่างๆ รับรองการประชุมครั้งก่อน และพิจารณาการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานแกนนำจากชุมชนต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail