บิดาของนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีถึงแก่กรรม

วันที่ 7 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจกับนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ที่สูญเสียคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮง ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่ 18 – 23 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น.และพิธีเคารพศพ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail