ทีม “The shark” คว้าแชมป์ระดับประเทศ

วันที่ 28 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) โดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษานำทีมและควบคุมดูแลการฝึกซ้อม ทีม”The shark” นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ระดับประเทศ รุ่น Junior เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ถือเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สร้างความภาคภูมิใจ จากการฝึกซ้อมที่ต้องอาศัยความอดทนมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค่ะ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail