ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล

วันที่ 1 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 เริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆ ด้วยความเป็นสิริมงคล
วันนี้ เวลา 07.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล โดยมีเจ้าคณะภาค 16 กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมได้รับเกียรติจากนายวิทชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail