ทน.สฎ.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

วันที่ 22 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในคืนวันที่ 4

ทั้งนี้จะมีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่ 22-23 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน และในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. จะทำพิธีเคารพหลังจากเสร็จพิธีเคลื่อนสู่สุสานมุทิตานุสรณ์
**หมายเหตุ ทางครอบครัวขอความกรุณาท่านที่มาร่วมงานใส่ชุดสีสันปกติ (งดชุดขาว-ดำ)
*** สำหรับพวงหรีด ขอเป็นสิ่งของที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail