ทน.สฎ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลคืนที่ 5 ของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

วันที่ 23 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนที่ 5 ของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมมาตั้งคืนวันที่ 18-22 มกราคม 2562 และในวันที่ 23 มกราคม 2562 จะเป็นคืนสุดท้ายของพิธีสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน และวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. จะทำพิธีเคารพศพหลังจากเสร็จพิธีเคลื่อนสู่สุสานมุทิตานุสรณ์
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail