ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ตลิ่งชัน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 55 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนักศึกษาฝึกงาน(นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และนางสาว กรรณิการ์ ปานศิริ)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail