ต้อนรับคณะประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 23 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และคณะครู/นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ของนายนฤดล คงระเรื่อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป.พัทลุงเขต 2 เป็นการประธานคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการจากศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้ทรงคุรวุฒิ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 เข้าร่วมประเมิน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail