ต้อนรับคณะดูงานจาก ทม.ท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ พร้อมด้วยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทม.ท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ซึ่งนำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป ด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู /นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาล๕ **ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลี้ยงรับรองคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องอาหารมณเฑียร

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail