ตัวแทน ปูนซีเมนต์ นครหลวงและศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกิตติวัฒน์ เจริญพาณิชกิจ และคุณฐานิธ ทองพันธุ์ ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายสุฟ้าง แซ่หว่อง นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2562 ณ ห้องรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail