ชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

สมาชิกชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน โดยนางสาวธัญวรัตน์ มณีวัต ประธานชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ พร้อมสมาชิกได้ร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ “เฮฮาปาร์ตี้สีฉูดฉาด” เพื่อพบปะสังสรรค์ พูดคุย และทำความรู้จัก สานสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ซึ่งมีการจับของรางวัลร่วมลุ้นของขวัญปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ภัตตาคารมณเฑียร

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail