งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานและอ่านสารนายกรัฐมนตรี

เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายในงานได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ได้ทำกิจกรรมดีเด่นด้านต่างๆ มีกิจกรรมกลางแจ้ง -บนเวที การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จัดซุ้มเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้มีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชนเข้าร่วม ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail